Informacje organizacyjne przed Zlotem ZHP Gdańsk 2018

Dodano: 05-07-2018Informacje organizacyjne przed Zlotem ZHP Gdańsk 2018Druhny i Druhowie!

Przekazujemy Wam ulotki informacyjne dotyczące Zlotu ZHP Gdańsk 2018!
Czytaj całość » 

Bezpieczeństwo na obozach harcerskich

Dodano: 28-06-2018Bezpieczeństwo na obozach harcerskich21 czerwca 2018 r. Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego oraz przedstawiciele innych organizacji harcerskich, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendant Główny Policji podpisali protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami.
Czytaj całość » 

Wsparcie reprezentacji Chorągwi Białostockiej na Zlot ZHP Gdańsk 2018 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Dodano: 11-06-2018Wsparcie reprezentacji Chorągwi Białostockiej na Zlot ZHP Gdańsk 2018 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa PodlaskiegoW sobotę, 9 czerwca 2018 r. podczas Harcerskiego Biwaku Miejskiego w Parku Zwierzynieckim w Białymstoku, z rąk Wicemarszałka Województwa Podlaskiego - Pana Macieja Żywno, otrzymaliśmy wsparcie finansowe ze środków Województwa Podlaskiego na wyjazd harcerzy Chorągwi Białostockiej na Zlotu ZHP Gdańsk 2018 w ramach promocji województwa podlaskiego!Bardzo dziękujemy za tak wspaniały gest!
 

Faktury za Zlot ZHP Gdańsk 2018

Dodano: 30-05-2018Faktury za Zlot ZHP Gdańsk 2018	Zapotrzebowanie na fakturę VAT za zlot za wpłaty za rok 2018 prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail zlot2018bialostocka@gmail.com

W treści wiadomości należy podać następujące dane:
- imię i nazwisko dziecka
- imię i nazwisko osoby, na którą ma być wystawiona faktura (rodzic/dziecko/firma)
- adres (wraz z kodem pocztowym)
- miejscowość, w której odbywa się wypoczynek - Gdańsk, Wyspa Sobieszewska
- termin wypoczynku - 6-16 sierpnia 2018 r.
- numer telefonu
 

Komunikat

Dodano: 25-05-2018Komunikat Drodzy harcerze, instruktorzy, rodzice, opiekunowie, przyjaciele harcerstwa!

Od 25 maja 2018 roku na terytorium Polski zaczęły obowiązywać nowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane popularnie RODO.
Regulacje te są identyczne dla wszystkich krajów na terenie Unii Europejskiej i dotyczą każdego ich obywatela.

Informujemy, że Wasze dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu i na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regulacjami prawa w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r., L 119/1).

W związku z zasadami powyższego rozporządzenia informujemy, że Administratorem Waszych danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, ul. Pałacowa 3/1, 15-042 Białystok.

Cele, okoliczności i sposób przetwarzania danych osobowych w ZHP Chorągwi Białostockiej reguluje Regulamin ogólny ZHP Chorągwi Białostockiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ZHP Chorągwi Białostockiej oraz wszystkich jej podległych jednostkach organizacyjnych.  

Regulamin ogólny ZHP Chorągwi Białostockiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ZHP Chorągwi Białostockiej oraz wszystkich jej podległych jednostkach organizacyjnych

Dodano: 24-05-2018Regulamin ogólny ZHP Chorągwi Białostockiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ZHP Chorągwi Białostockiej oraz wszystkich jej podległych jednostkach organizacyjnychDecyzją Komendanta ZHP Chorągwi Białostockiej nr 29/2018 z dniem 24 maja 2018 r. wchodzi w życie Regulamin ogólny ZHP Chorągwi Białostockiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ZHP Chorągwi Białostockiej oraz wszystkich jej podległych jednostkach organizacyjnych.

Wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych podległych ZHP Chorągwi Białostockiej zostali zobowiązani do realizacji i przestrzegania zapisów dokumentu. Czytaj całość » 

Wytyczne do organizacji i rozliczania Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej w ZHP Chorągwi Białostockiej

Dodano: 16-05-2018Wytyczne do organizacji i rozliczania Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej w ZHP Chorągwi BiałostockiejKomenda Chorągwi Białostockiej ZHP zaktualizowała Wytyczne do organizacji i rozliczania Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej w ZHP Chorągwi Białostockiej.

Wytyczne, jako uzupełnienie Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej, określają dodatkowe wymagania dla organizowania i sprawnego przebiegu HALiZ w Chorągwi Białostockiej. Dokument określa procedury dotyczące:
- zgłaszania form wypoczynku w Komendzie Chorągwi
- wymagań wobec kadry formy wypoczynku
- zgłaszania wypoczynku w Kuratorium Oświaty
- zatwierdzania wypoczynku w Komendzie Chorągwi
- prowadzenia finansów obozowych
- żywienia uczestników wypoczynku
- rozliczania wypoczynku w Komendzie Chorągwi.

Wszyscy komendanci nadchodzących form wypoczynku mają obowiązek zapoznać się z dokumentem!Czytaj całość » 

Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Dodano: 18-04-2018Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej11 kwietnia 2018 r. Główna Kwatera ZHP znowelizowała „Instrukcję Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej” (Instrukcję HALiZ).
Czytaj całość » 

Zmiana organizacji pracy Biura Chorągwi

Dodano: 08-02-2018Zmiana organizacji pracy Biura ChorągwiInformujemy, że od 12 lutego 2018 r. Biuro Chorągwi będzie przyjmowało interesantów od poniedziałku do piątku od godziny 10:00.

Godziny pracy Biura Chorągwi pozostają bez zmian.  

Porozumienie wolontariackie - wzór obowiązujący od 1 grudnia 2017 r.

Dodano: 29-12-2017Porozumienie wolontariackie - wzór obowiązujący od 1 grudnia 2017 r.Decyzją Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Białostockiej nr 123/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. zatwierdzono nowy wzór Porozumienia wolontariackiego (potocznie zwanym do tej pory "umową"), który obowiązuje przy zawieraniu porozumień z wolontariuszami.
Czytaj całość » Archiwum informacji