15- lecie...

W Bielsku Podlaskim w dniu 24 stycznia 2014 r. odbyły się obchody 15 -lecia Powiatu Bielskiego.

 


Środowisko harcerstwa bielskiego otrzymuje duże wsparcie podczas Harcerskich Akcji Letnich oraz działań śródrocznych. Reprezentacja ZHP Chorągwi Białostockiej, Przewodniczący Rady Chorągwi hm. Lech Magrel, Komendant Chorągwi hm. Andrzej Bajkowski, Komendant Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim phm. Dariusz Kośko, członek Rady Chorągwi hm. Agnieszka Fiedorczuk podziękowali za dotychczasową współpracę oraz złożyli życzenia dalszej współpracy.

Starosta Powiatu Bielskiego Pan Sławomir Jerzy Snarski wyróżnił Komendanta Chorągwi i Komendę Hufca w Bielsku Podlaskim specjalnymi statuetkami za udzielenie wsparcia i wkład w rozwój wspólnoty samorządowej Powiatu Bielskiego.

Dziękujemy Starostwu za wsparcie, wspólnie podejmowane działania i inicjatywy. Liczymy na dalszą, owocną współpracę.

Redakcja serwisuPatrz także: