Współpraca z Podlaskim Kuratorium Oświaty

W dniu dzisiejszym w Podlaskim Kuratorium Oświaty odbyło się spotkanie Podlaskiego Kuratora Oświaty Pan Jerzego Kiszkiela, Podlaskiego Wicekurator Oświaty Pani Wiesławy Ćwiklińskiej z Komendantem ZHP Chorągwi Białostockiej hm. Andrzejem Bajkowskim.

 

Omówiona została dotychczasowa współpraca, udział środowisk harcerskich w życiu szkoły, zwrócono też uwagę na bezpieczeństwo i dobre przygotowanie do Harcerskiej Akcji Zimowej 2014. Poruszone zostały sprawy składania zgłoszeń wypoczynków do kuratorium, składania i rozliczania wniosków grantowych. Komendant Chorągwi zapoznał przedstawicieli Kuratorium z tematem współpracy środowisk harcerskich ze szkołami na terenie naszego województwa.
Na zakończeniu ustalono wspólny wyjazd na wizytację podczas HAZ 2014.

Redakcja serwisu
Patrz także: