Prace rajdowe rozpoczęte

We wtorek 14 stycznia w siedzibie Komendy Chorągwi Białostockiej odbyła się pierwsza zbiórka Sztabu organizacyjnego Rajdu Śladami Powstańców Styczniowych 1863 r. Podczas spotkania zespół omówił sprawy związane z przygotowaniem rajdu.

 

Podczas zbiórki Komendant Rajdu, Szef Sztabu, Komendanci tras i członkowie sztabu przeanalizowali projekt harmonogramu prac rajdowych oraz obowiązki członków sztabu. Uczestnicy zatwierdzili plan pracy Sztabu. Omówione zostały tegoroczne trasy rajdowe oraz terminy kolejnych zbiórek.

Szef Sztabu Rajdu przygotował mapy rajdowe, które zostały zaakceptowane i przekazane Komendantom tras do dalszych prac.

W posiedzeniu sztabu uczestniczyło 17 członków Komendy i Sztabu.

Najbliższa zbiórka sztabu odbędzie się we wtorek 11 lutego 2014 r. o godzinie 17:00 w sali kominkowej ZHP Chorągwi Białostockiej.


Redakcja serwisuPliki do ściągnięcia:
Galeria:Patrz także: