Odszedł na wieczną wartę hm. Jerzy Fedorowicz

Były Komendant Hufca ZHP Białystok - Miasto hm. Jerzy Fedorowicz w dniu 6 stycznia 2014 r. po ciężkiej chorobie odszedł na wieczną wartę.

 

Druh Jerzy urodził się w 1946 r., był drużynowym, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Sokółce, w latach 70. pełnił funkcję Komendanta Hufca ZHP Białystok - Miasto.
Wspaniały organizator, z wielkim zaangażowaniem i pracowitością dbał o akcję letnią i bazy harcerskie. Był organizatorem wielu obozów wędrownych i stacjonarnych w Kaltkach, Suchej Rzeczce, Przewięzi, Jantarze, organizował Nieobozową Akcję Letnią w Białymstoku. Przeprowadzał obozy fotograficzne harcerzom interesującym się sztuką fotografii.
Jego pasją było upamiętnianie na kliszy fotograficznej przyrody, zabytków, wydarzeń religijnych, patriotycznych oraz ludzkie postacie. Wykonywał wiele zdjęć dla potrzeb białostockiej kurii, był fotoreporterem podczas II Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracował z podziemną "Solidarnością" wykonując liczne fotokopie.

Dziękujemy Ci Druhu Jerzy za Twoją energię, pracowitość, profesjonalizm, oddanie ideałom harcerskim !

Odszedł wspaniały instruktor, nauczyciel fizyki i techniki, współtwórca Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 5 w Białymstoku. Na początku lat osiemdziesiątych XX w. organizował Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku i był jego pierwszym dyrektorem.

"O Panie Boże Ojcze Nasz w opiece swej nas miej..."
Niech dobry Bóg przyjmie go do swoich niebios!
Czuwaj Druhu Jerzy !


Komendant wraz z Komendą i instruktorami ZHP Chorągwi BiałostockiejPliki do ściągnięcia:

Patrz także: