100 lat harcerstwa polskiego

W roku 100-lecia harcerstwa Chorągiew Białostocka ZHP planuje zakończenie kampanii programowej związanej z nowym patronem Chorągwi – Romualdem Trauguttem. Zwieńczeniem kampanii będzie uroczystość nadania nowego sztandaru. Nowy patron, choć nie jest bezpośrednio związany z ruchem harcerskim, jako dyktator Powstania Styczniowego dał przykład odważnego przyjęcia ogromnej odpowiedzialności za świętą sprawę ratowania ojczyzny.

Kolejnym przedsięwzięciem Chorągwi Białostockiej ZHP jest wystawa „Historia białostockiego harcerstwa”, wszechstronnie ukazująca historię ruchu harcerskiego w naszym regionie. Merytorycznym uzupełnieniem ekspozycji jest planowane wydanie trzeciej części książki pt. „Z dziejów harcerstwa na Białostocczyźnie”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu instruktorów Chorągwi Białostockiej udało się zebrać i uporządkować historyczny materiał dotyczący dziejów harcerstwa w tym ciekawym pod względem kulturowym i etnicznym obszarze.

Wydarzeniem o znaczeniu symbolicznym i praktycznym jest projekt zasadzenia stu dębów na 100-lecie harcerstwa. Przedsięwzięcie to pokazuje, że troska o naturalne środowisko, a także harmonijne życie pośród przyrody stanowią korzenie skautingu i harcerstwa. Projekt będzie realizowany we współpracy z Okręgową Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku.

W roku 100-lecia harcerstwa zostaną podjęte działania upamiętniające jubileusz polskiego skautingu w świadomości społecznej Białegostoku. Chorągiew Białostocka ZHP planuje wydanie okolicznościowej koperty i pieczęci z okazji 100-lecia powstania pierwszych zastępów harcerskich. Ponadto, w przestrzeni miejskiej Białegostoku pojawi się nowa tablica upamiętniająca 100-lecie harcerstwa, ufundowana przez Chorągiew Białostocką ZHP.

Kulminacyjnymi wydarzeniami jubileuszowych obchodów w Białymstoku będą m. in. koncert harcerski „Jesteśmy młodzi, a mamy już 100 lat” oraz różnorodne spotkania instruktorskie. Dla podkreślenia roli, jaką białostoccy instruktorzy pełnili w kształtowaniu oblicza polskiego skautingu, zostanie przygotowana konferencja „Spotkanie harcerskich pokoleń”. Za duży wkład w rozwój harcerstwa na terenie chorągwi białostockiej uhonorowani zostaną przyjaciele harcerstwa i instruktorzy z okazji obchodzonego stulecia harcerstwa polskiego. Komenda Chorągwi wystąpi z propozycją do władz miasta Białegostoku, aby zezwoliły na utworzenie „harcerskiej ścieżki zdrowia” w Parku Zwierzynieckim.

W sierpniu w Krakowie odbędzie się Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego, który ma dokonać podsumowania programu 100-lecia ZHP realizowanego w gromadach zuchowych, drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych, środowiskach Nieprzetartego Szlaku, szczepach, kręgach instruktorskich, kręgach seniorów oraz we wszystkich harcerskich komendach. Podczas Zlotu wypracowane zostaną kierunki rozwoju harcerstwa w nowym stuleciu oraz promowane działania mające na celu śmiałe patrzenie w przyszłość organizacji – nowoczesnej, odpowiadającej na potrzeby i oczekiwania współcześnie żyjących dzieci i młodzieży. Poprzez to należy wzmocnić rolę ZHP jako uznanego partnera społecznego.
Patrz także: