Jak to wpisać w CV?

Materiał, który pomoże ująć doświadczenia harcerskie aby można je było wpisać do CV

 

Wielu z nas zastanawia się jak ująć w CV to co robiliśmy i robimy w ZHP. Nie każdy pracodawca zaznajomiony jest z nazewnictwem harcerskim, które nie mówi w prost o naszych umiejętnościach i kompetencjach.
Właśnie w tym celu powstał ten słowniczek. jest to moja propozycja więc jeżeli ktoś z was będzie miał lepsze określenie proszę bardzo o nadesłanie swojej propozycji na adres zespołu. jednocześnie chciałabym abyśmy wspólnie uzupełniali go o nowe określenia :-)

Życzę miłej lektury

hm. Sylwia Lenkiewicz

ogólne
ZHP – ogólnopolska organizacja pozarządowa dzieci i młodzieży
Instruktor – wolontariusz
Hufiec – powiatowa jednostka
Chorągiew – wojewódzka jednostka
drużyna - grupa młodzieżowa
szczep - zespól grup młodzieżowych
namiestnictwo - zespół grup młodzieżowych jednego pionu wiekowego

funkcje
Zastępowy – lider małej grupy młodzieżowej
Przyboczny – zastępca lidera grupy młodzieżowej
Drużynowy – lider grupy młodzieżowej
Komendant szczepu – szef zespołu grup młodzieżowych
Przewodniczący kręgu instruktorskiego – szef grupy wolontariuszy
Namiestnik – szef zespołu liderów grup młodzieżowych jednego pionu wiekowego
z-ca komendanta hufca – zastępca szef powiatowej jednostki ogólnopolskiej organizacji pozarządowej dzieci i młodzieży (ds. pracy z kadrą, organizacyjnych, programowych, itp.)
komendant hufca – szef powiatowej jednostki ogólnopolskiej organizacji pozarządowej dzieci i młodzieży
skarbnik hufca – skarbnik szef powiatowej jednostki ogólnopolskiej organizacji pozarządowej dzieci i młodzieży
członek komendy hufca – członek zarządu powiatowej jednostki ogólnopolskiej organizacji pozarządowej dzieci i młodzieży
członek sądu harcerskiego hufca – członek wewnętrznego sądu koleżeńskiego powiatowej jednostki ogólnopolskiej organizacji pozarządowej dzieci i młodzieży
przewodniczący sądu harcerskiego hufca – szef wewnętrznego sądu koleżeńskiego powiatowej jednostki ogólnopolskiej organizacji pozarządowej dzieci i młodzieży
członek HKSI – członek komisji przyznającej wewnętrzne stopnie powiatowej jednostki ogólnopolskiej organizacji pozarządowej dzieci i młodzieży
przewodniczący HKSI – przewodniczący komisji przyznającej wewnętrzne stopnie powiatowej jednostki ogólnopolskiej organizacji pozarządowej dzieci i młodzieży
członek HKR – członek komisji rewizyjnej powiatowej jednostki ogólnopolskiej organizacji pozarządowej dzieci i młodzieży
przewodniczący HKR – przewodniczący komisji rewizyjnej powiatowej jednostki ogólnopolskiej organizacji pozarządowej dzieci i młodzieży
członek ZKK – członek powiatowego zespołu trenerskiego
szef ZKK – szef powiatowego zespołu trenerskiego

kształcenie
kurs zastępowych – kurs liderów małych grup młodzieżowych
warsztaty metodyki zuchowej – kurs liderów grup skupiających dzieci 6 – 10-letnie
warsztaty metodyki harcerskiej (starszo harcerskiej, wędrowniczej) – kurs liderów grup skupiających młodzież 10 – 13-letnią (13 – 16-letnią, 16 – 25-letnią)
kurs drużynowych – kurs liderów grup młodzieżowych
kurs komendantów szczepów – kurs szefów zespołów grup młodzieżowych
kurs namiestnikowski – kurs szefów zespołów grup młodzieżowych jednego pionu wiekowego
kurs członków KSI – kurs członków komisji przyznającej stopnie wewnętrzne
kurs szefów KSI – kurs szefów komisji przyznającej stopnie wewnętrzne
kurs skarbników – kurs skarbników organizacji pozarządowej
kurs komendantów hufców – kurs szefów powiatowych jednostek organizacji pozarządowej
kurs KK – kurs trenerski
kurs szefów ZKK – kurs kierowników zespołów trenerskichPatrz także: