Kurs podharcmistrzowski

Zapraszamy do udziału w pierwszym w naszej chorągwi kursie podharcmistrzowskim.

 

Kurs podharcmistrzowski 2010/ 2011
.../--../..-/-.-/.-/..--/--/-.--//


Cele kursu:

- wsparcie instruktorów w dojściu do pełni ideału zawartego w idei stopnia podharcmistrza
- tworzenie wspólnoty instruktorskiej chorągwi
- przygotowanie do udziału w kursie kadry kształcącej i kursie namiestnikowskim
- inspirowanie do tworzenia zespołów instruktorskich na poziomie hufca

Uczestnicy:
- podharcmistrzowie
- instruktorzy z otwartą próbą podharcmistrzowską
- w razie wolnych miejsc – instruktorzy, którzy w trakcie kursu otworzą próbę podharcmistrzowską
Grupa kursowa liczyć będzie 6 – 18 osób

Tematyka kursu:
- Wiedza o ZHP – m.in.: Podstawy wychowawcze, system pracy z kadrą
- Metoda harcerska – sposób wychowania – m.in.: Harcerski System Wychowawczy, instruktor – opiekun – mentor, planowanie własnego rozwoju – Indywidualne Ścieżki Rozwoju, instruktor – lider zespołu instruktorskiego
- Podstawy planowania pracy – m.in.: formułowanie celów, zarządzanie projektem
- Umiejętności interpersonalne – m.in.: komunikacja interpersonalna, prezentacja i wystąpienia publiczne, motywowanie
- Hufiec jako wspólnota instruktorska – m.in.: tworzenie wspólnoty instruktorskiej, praca z/ w KSI
- Instruktor – lider – m.in.: budowanie i kierowanie zespołem instruktorskim – procesy grupowe
- Współpraca skautowa – m.in.: projekty międzynarodowe, edukacja międzykulturowa i międzynarodowa

Terminy spotkań:
- 29 – 30 grudnia (dla osób spoza Białegostoku – nocleg w warunkach biwakowych), 15 stycznia, 12 marca, 19 marca, 9 kwietnia, 14 mają
- zajęcia w godzinach 10.00 – 18.00 (w tym godzinna przerwa obiadowa – posiłek we własnym zakresie)

Warunki ukończenia kursu:
- aktywny udział we wszystkich zajęciach
- realizacja zadań określonych przez kadrę

Zgłoszenia:
Na uzupełnioną kartę zgłoszeniową czekamy do 20 grudnia 2010 r. w biurze Komendy Chorągwi. Kartę można pobrać na stronie www.bialostocka.zhp.pl. Pytania prosimy kierować na adres blask2006@o2.pl


Zespół Kadry Kształcącej
ZHP Chorągwi BiałostockiejPliki do ściągnięcia:

Patrz także: