Zbiórki publiczne - UWAGA! KRÓTKI TERMIN

Dodano: 28-09-2016Zbiórki publiczne - <font style: color=red>UWAGA! KRÓTKI TERMIN</font>Informuję, że w październiku odbędą się zbiórki publiczne prowadzone przez Chorągiew Białostocką ZHP w sklepach sieci PSS Społem na terenie Białegostoku.

Zbiórki publiczne odbędą się w najbliższą sobotę, 1 października. Mamy zapewnione miejsca dla 5 drużyn.

Drużyny i środowiska harcerskie zainteresowane udziałem w zbiórce publicznej we wskazanym powyżej terminie proszę o kontakt telefoniczny z hm. Mariuszem Tarnawczykiem pod numerem telefonu 515 731 437.


hm. Mariusz Tarnawczyk
Kwatermistrz Chorągwi Białostockiej ZHP
 

Komunikat ws. Ewidencji ZHP

Dodano: 27-09-2016Komunikat ws. Ewidencji ZHPDruhny i Druhowie!

W związku z licznymi pytaniami publikuję kilka rad odnośnie systemu Ewidencji ZHP:Czytaj całość » 

Przypominamy o terminowym opłacaniu składek członkowskich!

Dodano: 12-09-2016Przypominamy o terminowym opłacaniu składek członkowskich!Dobiega końca trzeci kwartał 2016 roku, a wraz z nim zbliża się termin wpłacania raty składek członkowskich.

Zgodnie z Uchwałą nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej, składka członkowska w ZHP wynosi 48 zł rocznie i należy ją opłacać kwartalnie w czterech równych częściach z zachowaniem następujących terminów:
- do podstawowych jednostek organizacyjnych - do 10 dnia ostatniego miesiąca kwartału
- do hufców - do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału
- do chorągwi - do 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału
- do Głównej Kwatery ZHP - do końca kwartału.

Prosimy o terminowe wywiązanie się z obowiązku składkowego.


hm. Hanna Horodeńska
Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej

hm. Andrzej Bajkowski
Z-ca Komendanta, Skarbnik ZHP Chorągwi Białostockiej
 

UWAGA! Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących realizacji zadań publicznych

Dodano: 01-09-2016<font style: color=red>UWAGA!</font> Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących realizacji zadań publicznychDruhny i Druhowie!

W dniu 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (w pozycji nr 1300) zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Zobaczcie nowe wzory dokumentów w konkursach ofert na realizację zadań publicznych, które będą obowiązywać od 3 września 2016 r.Czytaj całość » 

Harmonogram posiedzeń ChKSI w roku harcerskim 2016/17

Dodano: 01-08-2016Harmonogram posiedzeń ChKSI w roku harcerskim 2016/17Podajemy do wiadomości aktualny harmonogram posiedzeń Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2016/2017.Czytaj całość » Archiwum informacji