77. rocznica wybuchu Ii wojny światowej

Dodano: 23-08-201677. rocznica wybuchu Ii wojny światowejZapraszamy wspólnotę harcerską na uroczystości upamiętniające 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej i obrony Białegostoku.Czytaj całość » 

System Ewidencja ZHP - migracja systemu - WAŻNA INFORMACJA

Dodano: 02-08-2016System Ewidencja ZHP - migracja systemu - WAŻNA INFORMACJADruhny i Druhowie,
w dniach od 8 do 22 sierpnia 2016 roku planowana jest migracja danych systemu Ewidencja ZHP na nowy serwer. W związku z tym Ewidencja ZHP w podanym terminie nie będzie funkcjonowała.

Od 22 sierpnia 2016 roku planowane jest jej ponowne uruchomienie w zaktualizowanej wersji. Główną zmianą będzie sposób logowania oraz odzyskiwania hasła. Przy logowaniu nie będzie wymagany już numer PESEL, zostanie on zastąpiony numerem karty członkowskiej (AK xxxxxxx). Odzyskiwanie hasła będzie odbywało się bez kontaktu z administratorem, za pomocą elektronicznie wysyłanego tokena do konta za pośrednictwem poczty w domenie @zhp.net.pl. Dotychczasowe hasła po zakończeniu migracji powinny działać poprawnie przy pierwszym logowaniu.

W związku z powyższym zalecam:
- zapisanie własnego numeru karty członkowskiej
- wyeksportowanie listy członków jednostki z numerami kart członkowskich (przez okres migracji nie będzie można ich zobaczyć)
- założenie konta w domenie @zhp.net.pl (w dalszej pracy z Ewidencją ZHP będzie wymagane)
- przesłanie do komendanta hufca lub administratora hufca swojego adresu mailowego w domenie @zhp.net.pl (konieczne jest dodanie go w systemie Ewidencja ZHP)

W razie dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu:
- ewidencja@bialystok.zhp.pl
- rejestracja.zhp.net.pl - zakładanie konta zhp.net.pl

Czuwaj!

hm. Maciej Szczęsny
Administrator Ewidencji ZHP Chorągwi Białostockiej
 

Harmonogram posiedzeń ChKSI w roku harcerskim 2016/17

Dodano: 01-08-2016Harmonogram posiedzeń ChKSI w roku harcerskim 2016/17Podajemy do wiadomości aktualny harmonogram posiedzeń Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2016/2017.Czytaj całość » 

Komunikat ws. Harcerskiej Akcji Letniej 2016

Dodano: 05-07-2016Komunikat ws. Harcerskiej Akcji Letniej 2016Druhny Komendantki i Druhowie Komendanci obozów Harcerskiej Akcji Letniej 2016!

Polecamy zapoznanie się z Decyzją Komendanta ZHP Chorągwi Białostockiej nr 13/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży będących pod opieką wychowawców i kadry instruktorskiej biorących udział w przedsięwzięciach Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej w ZHP Chorągwi Białostockiej.

Jednocześnie przypominamy, że przez całą dobę w okresie wakacji pozostajemy do Waszej dyspozycji i służymy Wam radą i pomocą!
Kontakt telefoniczny:
Komendant Chorągwi - hm. Hanna Horodeńska - 663 966 995 lub 605 090 762 (dostępne całą dobę)
Pełnomocnik ds. HALiZ - hm. Andrzej Bajkowski - 697 028 899

Chorągwiany Zespół ds. Harcerskiej Akcji Letniej 2016 

"Inspirator edukacji zdrowotnej" - przewodnik metodyczny

Dodano: 30-06-2016W ramach projektu "Jestem OK. Nie palę!" realizowanego przez ZHP Chorągiew Białostocka przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, phm. Anna Ruszewska - instruktorka Hufca ZHP Suwałki opracowała przewodnik metodyczny "Inspirator edukacji zdrowotnej" dedykowany wszystkim, którzy chcą poszerzyć swą wiedzę na temat zdrowia, chcą o nim uczyć innych - zwłaszcza dzieci i młodzież. Czytaj całość » 

Absolutorium dla członków Komendy ZHP Chorągwi Białostockiej za 2015 rok.

Dodano: 24-06-2016Absolutorium dla członków Komendy ZHP Chorągwi Białostockiej za 2015 rok.W poniedziałek 20 czerwca 2016 r. w siedzibie ZHP Chorągwi Białostockiej odbyło się posiedzenie Chorągwianej Komisji Rewizyjnej, poświęcone m.in. rozpatrzeniu sprawozdania z działalności ZHP Chorągwi Białostockiej w 2015 roku.

Chorągwiana Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym Komendy Chorągwi udzieliła absolutorium za 2015 rok wszystkim członkom Komendy Chorągwi: hm. Hannie Horodeńskiej, hm. Andrzejowi Bajkowskiemu, hm. Bogumiłowi Dziedziulowi, phm. Dariuszowi Kośko, hm. Edycie Trzeciak, hm. Markowi Trzeciakowi, hm. Sławomirowi Jasińskiemu, hm. Mariuszowi Tarnawczykowi i phm. Piotrowi Fiedorczukowi. 

Wytyczne do organizacji i rozliczania Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej w ZHP Chorągwi Białostockiej

Dodano: 19-05-2016Wytyczne do organizacji i rozliczania Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej w ZHP Chorągwi BiałostockiejKomenda Chorągwi Białostockiej ZHP w trakcie swojego ostatniego posiedzenia przyjęła Wytyczne do organizacji i rozliczania Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej w ZHP Chorągwi Białostockiej.

Wytyczne, jako uzupełnienie Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej, określają dodatkowe wymagania dla organizowania i sprawnego przebiegu HALiZ w Chorągwi Białostockiej. Dokument określa procedury dotyczące:
- zgłaszania form wypoczynku w Komendzie Chorągwi
- wymagań wobec kadry formy wypoczynku
- zgłaszania wypoczynku w Kuratorium Oświaty
- zatwierdzania wypoczynku w Komendzie Chorągwi
- prowadzenia finansów obozowych
- żywienia uczestników wypoczynku
- rozliczania wypoczynku w Komendzie Chorągwi.

Wszyscy komendanci nadchodzących form wypoczynku mają obowiązek zapoznać się z dokumentem!Czytaj całość » 

Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Dodano: 18-05-2016Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i ZimowejUdostępniamy zmienioną Instrukcję Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej, której aktualizacja była wymagana przez zmianę przepisów państwowych dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wszyscy komendanci nadchodzących form wypoczynku mają obowiązek zapoznać się z dokumentem!Czytaj całość » 

UWAGA - WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA KART KWALIFIKACYJNYCH UCZESTNIKÓW WYPOCZYNKU

Dodano: 29-04-2016<font style: color=red>UWAGA</font> - WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA KART KWALIFIKACYJNYCH UCZESTNIKÓW WYPOCZYNKUW związku z wejściem w życie w dniu 6 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, które m.in. określa nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku informujemy, że wszystkie karty kwalifikacyjne wydane na poprzednim wzorze są nieaktualne!

Główna Kwatera ZHP przyjęła nowy, zgodny z aktualnymi regulacjami wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku do pobrania pod linkiem http://haliz.zhp.pl/wp-content/uploads/2015/04/zal_u_gk_129_2016_HALiZ_karta-kwalifikacyjna.doc.

Wszyscy uczestnicy HAL 2016 muszą wypełnić kartę w nowym układzie, ponieważ obowiązująca wcześniej nie zawiera wszystkich danych wymaganych obecnie przez ustawę. 

Zmiana przepisów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży

Dodano: 13-04-2016Zmiana przepisów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieżyOd 1 kwietnia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży wynikające z Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Prosimy wszystkich kierowników i wychowawców nadchodzących akcji letnich i zimowych o zapoznanie się ze zmianami w ustawie i nowym rozporządzeniem MEN.Czytaj całość » Archiwum informacji